Fenntartó

Pilisi Református Gyülekezet

A Pilisi Református Gyülekezet bár száz éves múltra tekint vissza, igen fiatalnak mondható. 1913-ban egy lelkes mag megalapította közösségünket, de közel 50 évig csak terv volt a templom megépítése, a gyülekezet megerősödése. Mindenható Urunk 1994-ben adta meg, hogy elkezdődhetett az építkezés, és a 90-es évektől érezhető a közösség létszámbeli gyarapodás is. Azóta templomunk és egész gyülekezetünk Pilis egy gyöngyszemévé lehetett.

Szervezünk nyilvános kulturális alkalmakat, de közösségi szolgálatunk lényege, hogy az itt élő embereknek tovább adjuk a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Átadjuk azt, amit mi is kaptunk, hogy az életünk értelme Istennél van, aki a legjobban szeret minket, s értünk még önmagából is áldozott.

Remélem, hogy ezt a biztos élet-alapot tudjuk a Kálvin Iskola tanulóinak is átadni. Segítve a felkészülést a vizsgákra, és hitre jutni vagy abban megerősödni a nálunk tanuló diákoknak.

 Morva Ákos
ref. lelkész

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 2Kor 5, 17