Iskolánkról

A Kálvin János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola többcélú intézmény. 2014-ben alapította fenntartója, a Pilisi Református Egyházközség. Fő profilja az iskolarendszerű felnőttoktatás. Dunaújvárosi székhelyén és tizenkét telephelyén gimnáziumi oktatást végez. Igény szerint lehetőséget nyújt az általános iskolai tanulmányok befejezésére is.

Országos beiskolázású intézmény, az ilyen jellegű struktúrával működő iskola elég ritka a magyar oktatásban. Elsősorban esti munkarend szerinti felnőttoktatással foglalkozik. Ez olyan négy éves képzés a 16. életévét betöltött korosztály számára, amely gimnáziumi érettségit ad.
Mint egyházi fenntartású intézmény különös gondot fordít a felnőtt hittan érettségire való felkészítésre. Intézményünk a tanulók igénye szerint a telephelyet befogadó település keresztyén gyülekezeteivel együttműködve szervez evangélikus, katolikus, református hittan oktatást és érettségit.

Az intézmény önállú gazdálkodású, a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.

Az intézmény szervezeti felépítése

A fenntartó

Az Iskola fenntartója: a Pilisi Református Egyházközség. A fenntartó jogainak és kötelezettségeinek érvényesüléséért a Presbitérium irányítása mellett a Presbitérium Elnöksége (lelkész, gondnok) felelős.

Az igazgatóság

Intézményünkben a „megosztott iskolavezetés” (Distributing school leadership) modelljét valósítjuk meg. Ennek lényege a vezetés szélesebb értelmezése, amely a megosztást a vezetői utánpótlás nevelés stratégiájaként is értelmezi. Kiterjeszti a vezetőképzést a vezetői teamekre és a középvezetőkre is.

A Kálvin János Iskola élén egy háromfős iskolavezetés áll. Az iskolavezetés tagjai: az intézményvezető, a stratégiai-gazdálkodási igazgató és a pedagógiai igazgató.

Tantestület:

Az intézmény tantestületében zömében határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező „másodállású” (részmunkaidős) pedagógus dolgozik. Mindannyian nagy tapasztalattal rendelkeznek a felnőttoktatás terén is.