Szervezet

Fenntartó2
Fenntartó

Az Iskola fenntartója: a Pilisi Református Egyházközség. A fenntartó jogainak és kötelezettségeinek érvényesüléséért a Presbitérium irányítása mellett a Presbitérium Elnöksége (lelkész, gondnok) felelős.

Igazgatóság

Intézményünkben a „megosztott iskolavezetés” (Distributing school leadership) modelljét valósítjuk meg. Ennek lényege a vezetés szélesebb értelmezése, amely a megosztást a vezetői utánpótlás nevelés stratégiájaként is értelmezi. Kiterjeszti a vezetőképzést a vezetői teamekre és a középvezetőkre is. A Kálvin János Iskola élén egy háromfős iskolavezetés áll. Az iskolavezetés tagjai: az intézményvezető, a stratégiai-gazdálkodási igazgató és a pedagógiai igazgató.

Tantestület2
Tantestület

Az intézmény tantestületében zömében határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező „másodállású” (részmunkaidős) pedagógus dolgozik. Mindannyian nagy tapasztalattal rendelkeznek a felnőttoktatás terén is.

“A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!”

-- Erich Kästner

Vezetőség és főállású pedagógusaink

2003-óta tanítom a történelem tantárgyat többségében nem tanköteles korú tanulóknak. Azt gondolom, hogy a történelem tantárgy tanítása inkább mesélés így az óráimon a hallgatóim egy kötetlen időutazáson vehetnek részt. "Nincsen gyakorlatibb dolog mint egy jó elmélet." (Dörpfeld)

Csikós Imre

INTÉZMÉNY VEZETŐ

TÖRTÉNELEM

"A matematika egyik legfőbb célja - ha helyesen tanítják - az, hogy felkelti a tanuló hitét az észben, bizalmat ébreszt benne a bizonyított dolgok igazsága és a bizonyítás értéke iránt." Bertrand Russell

Szloboda Zoltán

GAZDASÁGI IGAZGATÓ

MATEMATIKA

"Egyetlen nap sem vész kárba, melyen tanultál valamit." David Eddings

Gyurkity Katalin

PEDAGÓGIAI IGAZGATÓ

MAGYAR

"A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy. Tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. A bölcsesség szeretete a törvényeinek megtartása. A törvények megtartása a halhatatlanság biztosítéka. És halhatatlanság eljuttat az Isten közelébe."

Wisinger Dániel András

REFORMÁTUS LELKÉSZ

HITTAN

Mintegy húsz éve tanítom középiskolában az egyik legszebb tantárgyat, a matematikát. Az a feladatom, hogy megszerettessem ezt a sokak által nem túl népszerűnek tartott tárgyat, és sok-sok közös munkával, segítséggel örömteli élményhez juttassam a tanulóimat. Számtalan sikeresen érettségizett diákom igazolja, hogy az óráimon nem kell félni, és hogy nem is olyan nehéz eligazodni a matematika útvesztőiben. Minden tudásommal és gazdag fegyvertárammal azon vagyok, hogy ebben segítsek. Mert hiszem, hogy a matematika érdekes és szép!

Csapó Andrea

MATEMATIKA

"Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése." Weöres Sándor

Grabant Rózsa

MAGYAR, TÖRTÉNELEM

FÖLDRAJZ

"Egy nyelvet megtanulni annyi, mint elsajátítani egy életformát." Ludwig Wittgenstein

Heincz Nikoletta

ANGOL

"A tudás és a tapasztalat mindig velünk van. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy ne porosodjon. A tudásunkat mindig bővítenünk kell." John Wiseman

Magyar Balázs

INFORMATIKA

A különböző oktatási helyszineken, további 94 óraadó pedagógus várja, hogy átadja tudását, segítse és támogassa Önt egy magasabb szintre lépni.

Iskolánk

16 éven felüli felnőtteknek

A Kálvin János Református Gimnázium és Általános Iskola többcélú intézmény. 2014-ben alapította fenntartója, a Pilisi Református Egyházközség. Fő profilja az iskolarendszerű felnőttoktatás. Dunaújvárosi székhelyén és tizenkét telephelyén gimnáziumi oktatást végez. Igény szerint lehetőséget nyújt az általános iskolai tanulmányok befejezésére is.

Országos beiskolázású intézmény, az ilyen jellegű struktúrával működő iskola elég ritka a magyar oktatásban. Elsősorban esti munkarend szerinti felnőttoktatással foglalkozik. Ez olyan négy éves képzés a 16. életévét betöltött korosztály számára, amely gimnáziumi érettségit ad.
Mint egyházi fenntartású intézmény különös gondot fordít a felnőtt hittan érettségire való felkészítésre. Intézményünk a tanulók igénye szerint a telephelyet befogadó település keresztyén gyülekezeteivel együttműködve szervez evangélikus, katolikus, református hittan oktatást és érettségit.

Az intézmény önállú gazdálkodású, a munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja.

Fenntartó

Pilis Református Gyülekezet

A Pilisi Református Gyülekezet bár százéves múltra tekint vissza, igen fiatalnak mondható. 1913-ban egy lelkes mag megalapította közösségünket, de közel 50 évig csak terv volt a templom megépítése, a gyülekezet megerősödése. Mindenható Urunk 1994-ben adta meg, hogy elkezdődhetett az építkezés, és a 90-es évektől érezhető a közösség létszámbeli gyarapodás is. Azóta templomunk és egész gyülekezetünk Pilis egy gyöngyszemévé lehetett.

Szervezünk nyilvános kulturális alkalmakat, de közösségi szolgálatunk lényege, hogy az itt élő embereknek tovább adjuk a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Átadjuk azt, amit mi is kaptunk, hogy az életünk értelme Istennél van, aki a legjobban szeret minket, s értünk még önmagából is áldozott.

Remélem, hogy ezt a biztos élet-alapot tudjuk a Kálvin Iskola tanulóinak is átadni. Segítve a felkészülést a vizsgákra, és hitre jutni vagy abban megerősödni a nálunk tanuló diákoknak.

Wisinger Dániel András

lelkész

„Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”

-- 2Kor 5, 17

OM azonosító: 202924

Copyright © 2020 | Minden jog fenntartva

Scroll to Top